Hypermobilitet.se

https://cdn.ywxi.net/js/1.js
Bloggen du nu besöker är ett komplement till min hemsida Hypermobilitet.se.

Jag välkomnar dig till Hypermobilitet.se!

Sidan som avser att:

  • Förklara varför HMS numer anses likvärdigt med EDS-HT (definition se nedan)
  • Sprida uppdaterad kunskap kring HMS och EDS-HT
  • Beskriva multisystemengagemangen
  • Bidra till ökad förståelse för denna försummade patientgrupp
  • Ge förslag på hur vi kan förbättra omhändertagandet av denna patientgrupp.

Sidorna kompletteras och redigeras kontinuerligt och är att betraktas som en samlingsplats för olika typer dokumentation men också med mina egna synpunkter och erfarenheter beträffande EDS och HMS.

Välkommen!